ΜΕΝΟΥ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Πρωτάθλημα Αλιείας με Φελλό 2019

Παρασκευή, 12 Απρ 2019

Αγαπητοί φίλοι του Εγγλέζικου - Μπολονέζ

1

Η μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Φελλού,

2

6η στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Ελλάδα το 2018 θα έχει συνέχεια. Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Ισπανία το 2020.

3

Δηλώστε συμμετοχή στο 1ο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Φελλού που αρχίζει την 1η Ιουνίου 2019
6 Αγώνες από τους οποίους οι νικητές θα αποτελέσουν την Εθνική Ομάδα Φελλού η οποία θα αντιπροσώπευση την Κύπρο το 2020 στην Ισπανία.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΑΡ. 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΦΕΛΛΟ

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2020 - ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

1.- Με την ολοκλήρωση του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος του έτους 2019, συγκροτείται η Εθνική Ομάδα Κύπρου την οποία θα στελεχώνουν οι αθλητές που κατέλαβαν στην συνολική ατομική κατάταξη του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος τις θέσεις 1η έως και 5η.

2.- Από την στιγμή της στελέχωσης της Εθνικής Ομάδας οι πέντε (5) αθλητές ανήκουν στην δικαιοδοσία του Σωματείου σύμφωνα με το καταστατικό του.

3.- Οι αθλητές που κατέλαβαν τις θέσεις 1 έως και 5 αποτελούν την Εθνική Ομάδα, και οι αθλητές που κατέλαβαν την 6η μέχρι και την 15η θέση οι αναπληρωματικοί οι οποίοι μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου μπορούν να στελεχώσουν 2η ή 3η Ομάδα

4.- Το αντίτιμο συμμετοχής κάθε μέλους της Εθνικής Αποστολής ανακοινώνεται στην αντίστοιχη προκήρυξη της διοργανώτριας ομοσπονδίας. Σε κάθε περίπτωση το ανώτερο ποσό δεν μπορεί να υπερβεί τα 490 ευρώ το οποίο κατατίθεται στην διοργανώτρια Ομοσπονδία που θέτει και την προθεσμία καταβολής του. Επί πλέον κάθε συμμετέχων επιβαρύνεταιμε τα έξοδα μετάβασης, ένδυσης καθώς και τα προσωπικά του έξοδα.

5.- Και οι πέντε (5) αθλητές είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν εγγράφως προς το Σωματείο την δυνατότητα συμμετοχής τους στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος. Επιπλέον οι Αθλητές της εθνικής θα πρέπει να καταθέσουν 125 ευρώ ένα μηνά μετά την ολοκλήρωση του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος για την έναρξη της διαδικασίας.

6.- Αθλητής που δεν θα δηλώσει εγγράφως τη δυνατότητα συμμετοχής του εντός της προθεσμίας, θεωρείται ότι δεν επιθυμεί την συμμετοχή του.

7.- Εκτός από την Εθνική ομάδα δυνατότητα συμμετοχής στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχουν δύο ακόμα ομάδες (Clubs), για τις οποίες ισχύουν τα παραπάνω άρθρα όπως και για την Εθνική ομάδα.

8.- Οι Αθλητές που θα καταλάβουν τις θέσεις 6η μέχρι 15η και θα δηλώσουν πρόθεση συμμετοχής στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, και μετά από απόφαση του Σωματείου να συμμετάσχει με δεύτερη ή και Τρίτη Ομάδα , είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν το αντίτιμο συμμετοχής τους μέσα στην προθεσμία που θα ορίσει το Σωματείο.

9.- Κάθε τυχόν χρηματική χορηγία προς την Εθνική Ομάδα, μοιράζεται αυτούσια και εξίσου σε όλα τα μέλη της Εθνικής Ομάδας. Κάθε τυχόν χρηματική χορηγία προς όλη την αποστολή (Εθνική , 2η και 3η Ομάδα) θα μοιράζεται στους Αθλητές μετά από απόφαση του Σωματείου. Τυχόν προσωπική χορηγίας Αθλητή, απαιτείται συννενόηση με το Σωματείο.
10.- Όλα τα μέλη της Εθνικής αποστολής είναι υποχρεωμένα να ακολουθήσουν πιστά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Σωματείου με τυχόν χορηγούς και τυχόν άρνηση τους εμπίπτει στον Πειθαρχικό Κανονισμό .

11.- Στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, σε καμία περίπτωση δεν λειτουργεί ως πάσης φύσεως κριτήριο η θέση που κατέλαβαν οι αθλητές στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα (αρχηγός, σημαιοφόρος κ.λπ.).Η Εθνική αποστολή οφείλει να λειτουργεί ως ομάδα και κάθε αντίθετη συμπεριφορά εμπίπτει στον Πειθαρχικό Κανονισμό του Σωματείου.

12.- Ο Αρχηγός της Εθνικής Αποστολής και ο σημαιοφόρος ορίζεται από το Δ.Σ. του Σωματείου.

13.- Τα μέλη της Εθνικής αποστολής οφείλουν να υπακούσουν στις αποφάσεις του Αρχηγού της Αποστολής και κάθε αντίθετη συμπεριφορά εμπίπτει στον Πειθαρχικό Κανονισμό του Σωματείου.
Ο Αρχηγός της Εθνικής Αποστολής οφείλει να εκτελεί τις οδηγίες του Σωματείου, για τις οποίες ενημερώνει με προσωπική του ευθύνη όλα τα μέλη της Εθνικής Αποστολής.

14.- Η παρούσα Προσάρτηση αποτελείτε από δεκατέσσερα άρθρα (14) και είναι αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού Αλιείας με Φελλό. Ισχύει από 1η Απριλίου 2019 και εφεξής και έχει εγκριθεί στο σύνολο της από το Δ.Σ. του Σωματείου Ψαροκαταστάσεις Κύπρου.

Cyprus sport Fishing Club Τμήμα Φελλού

      ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΑΡ. 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
              ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΦΕΛΛΟ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΦΕΛΛΟ 2019
1.- Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αλιείας με Φελλό του έτους 2019 θα διεξαχθεί μέσα από έξη (6) συνολικά αγώνες.
2.- Ο Κάθε αγώνας θα έχει διάρκεια τεσσάρων (4) ωρών

3.- Οι αγωνιστικές ημέρες έχουν καθοριστεί ως εξής:
1η Αγωνιστική Σάββατο 1 Ιουνίου 2019
2η Αγωνιστική Σάββατο 22 Ιουνίου 2019
3η Αγωνιστική Σάββατο 31 Αυγούστου 2019
4η Αγωνιστική Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019
5η Αγωνιστική Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019
6η Αγωνιστική Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.-Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν όλοι οι εγγεγραμένοι Αθλητές του Σωματείου Cyprus Sport Fishing Club οι οποίοι θα παρουσιάσουν Δελτίο Υγείας Αθλητή υπογραμμένο από Γιατρό το 2019. Κάθε Αθλητής πρέπει να δηλώση συμμετοχή το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2019.
5.- Η συμμετοχή στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα 2019 καθορίζεται στα 60 ευρώ . Οι Αθλητές θα πρέπει να καταβάλλουν το χρηματικό αντίτιμο στο σύνολό του μέχρι τον πρώτο αγώνα του Πρωταθλήματος (Σάββατο 1 Ιουνίου) λαμβάνοντας την αντίστοιχη απόδειξη είσπραξης από το Σωματείο.

ΔΟΛΩΜΑΤΑ-ΜΑΛΑΓΡΕΣ 6.- Τα είδη δολωμάτων που μπορεί να χρησιμοποιήση ενας έκαστος Αθλητής καθορίζονται ως πιο κάτω :
• Ακροβάτης - (5ογρ)
• Μπικατίνι - (500γρ)
• Γαριδα (ακαθάριστη και χωρίς ουδεμία παρέμβαση) – 10 τεμάχια
• Σαρδέλλα (χωρίς ουδεμία παρέμβαση) – 2 τεμάχια
• Μαλάγρα – 2 είδη (2 Κιλά)

7.- Απαγορεύεται η κατοχή και χρησιμοποίηση άλλου δολώματος από τον αθλητή ή και ιδίου σε μεγαλύτερη ποσότητα. Η παράβαση οδηγεί στο μηδενισμό του αθλητή.
8.- H προμηθεια των δολωμάτων και της μαλάγρας γίνεται υποχρεωτικά από το Σωματείο και τα δολώματα/μαλάγρες παραδίνονται στους Αθλητές τουλάχιστον μια ώρα πριν την έναρξη του αγώνα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
9.- α) Όλοι οι αθλητές που θα συμμετέχουν στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα, θα λαμβάνουν βαθμολογία τομέα σε κάθε μία αγωνιστική ακόμα και αν είναι απόντες ως εξής:
1ος Τομέα 25 βαθμούς - 2ος Τομέα 18 βαθμούς - 3ος Τομέα 15 βαθμούς - 4ος Τομέα 12 βαθμούς 5ος Τομέα 10 βαθμούς - 6ος Τομέα 8 βαθμού - 7ος Τομέα 6 βαθμούς - 8ος Τομέα 4 βαθμούς 9ος Τομέα 2 βαθμούς - 10ος+ Τομέα 1 βαθμό
β) Το άθροισμα της βαθμολογίας των αθλητών των πέντε (5) καλύτερων από τους έξη (6) αγώνες του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος αποτελεί και την συνολική ατομική βαθμολογία.
γ) ) Ο Αθλητής που θα έχει την καλύτερη βαθμολογία , θα είναι ο 1ος Αθλητής του Πρωταθλήματος
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Αθλητής Α έχει λάβει κατάταξη στους αγώνες ως εξής :
1ος Αγώνας 1ος – 25 βαθμούς
2ος Αγώνας 4ος – 12 βαθμούς
3ος Αγώνας 3ος – 15 βαθμούς
4ος Αγώνας 6ος – 8 βαθμούς
5ος Αγώνας 9ος – 2 βαθμούς
6ος Αγώνας 4ος – 12 βαθμούς
Αθροίζονται και οι τέσσερης αγωνιστικές με την καλύτερη βαθμολογία για τον Αθλητή : 25 + 15 + 12 + 12 = 64 βαθμούς . Αν το άθροισμα δηλαδή οι 64 βαθμοί είναι η ψηλότερη βαθμολογία , μεταξύ όλων των άλλων αθλητών, τότε ο αθλητής Α , είναι ο 1ος Αθλητής του Πρωταθλήματος 2019

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ - ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
10.- Σε κάθε μία αγωνιστική θα βραβεύονται με Μετάλλια οι Αθλητές που θα καταλαμβάνουν τις θέσεις 1η εως και 3η βράβευση όλων των νικητών θα γίνει στην τελετή βράβευσης του Πρωταθλήματος. Σε τελέτη που θα γίνει μετά το τέλος του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος θα βραβευτούν με Κύπελλα για την συνολική κατάταξη του Πρωταθλήματος οι αθλητές που θα καταλάβουν τις θέσεις 1η έως 5η και Μετάλλια σε όλους τους συμμετλέχοντες.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2019 ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
2020 SPAIN 14th European Championship de Pêche au Flotteur de Bord de Mer
11.- Οι Αθλητές που θα καταλάβουν τις πέντε πρώτες θέσεις του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος 2019 θα αποτελέσουν την 1η Εθνική Ομάδα που θα λάβει μέρος στο Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα Φελλού που θα γίνει στην Ισπανία το 2020.

ΓΕΝΙΚΑ .
12.- α) Στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα του έτους 2019 συμμετέχουν άνδρες που μπορούν να στελεχώσουν την εθνική ομάδα. Επίσης και Αθλητές U18 συμμετέχουν κανονικά αλλά χωρίς ατομική βαθμολογία.
Β) Όλοι οι Αθλητές που θα συμμετάσχουν στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα θα πρέπει να φέρουν την επίσημη στολή του Σωματείου (Φανέλλα ή Φούτερ).

13.- Όλες οι επί μέρους λεπτομέρειες διεξαγωγής των αγώνων καθορίζονται στις αντίστοιχες Προκηρύξεις των επί μέρους αγωνιστικών ημερών
14.- Η παρούσα Προσάρτηση αποτελείται από δεκατέσσερα (14) άρθρα και είναι αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού Αλιείας με Φελλό. Ισχύει δε από 1η Απριλίου 2019 και έχει εγκριθεί στο σύνολο των άρθρων της από το Δ.Σ. του Σωματείου Ψαροκαταστάσεις Κύπρου

Cyprus sport Fishing Club Τμήμα Φελλού

ΨΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΠΡΟΥ


     ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 

ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΦΕΛΛΟ

O παρών Κανονισμός ισχύει για το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αλιείας με Φελλό, στη θάλασσα το οποίο διοργανώνει το Σωματείο Ψαροκαταστάσεις Κύπρου για την
αγωνιστική περίοδο 2019 .

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ.
15.- Όλα όσα αφορούν το Παγκύπριο Πρωτάθλημα καθορίζονται στην Προσάρτηση Αρ. 1 που είναι αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισμού.
16.- Όλα όσα αφορούν τη συγκρότηση της Εθνικής Κύπρου περιγράφονται στην Προσάρτηση Αρ.2, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισμού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
17.- Απαγορεύεται στους αθλητές η αλίευση στο πεδίο του αγώνα 12 ώρες προ της έναρξής του.
18.- Πριν την έναρξη του αγώνα αλλά και κατά την διάρκεια του θα πραγματοποιείται έλεγχος του αλιευτικού εξοπλισμού, του δολώματος, της μαλάγρας και πιθανόν και σωματικός . Τον έλεγχο μπορούν να πραγματοποιήσουν ο Επόπτης και τα μέλη της Επιτροπής αγώνα.
19.- Οι αθλητές μπορούν να ελέγχουν τους συναθλητές τους για την τήρηση των άρθρων του παρόντος κανονισμού και να ενημερώνουν τους κριτές ή την επιτροπή αγώνα σε πιθανή παράβαση. Σχετικά με τα άρθρα των αλιευτικών εργαλείων και των καταμετρήσεων, οι μόνοι υπεύθυνοι για την τήρηση των αντίστοιχων άρθρων είναι οι κριτές και ο Επόπτης του αγώνα.

ΤΟΜΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ.
20.- Στους αγώνες του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος η τράπεζα του αγώνα χωρίζεται σε τομείς και ο αριθμός των ψαρεύτρων καθορίζεται αναλόγως των συμμετεχόντων αθλητών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
21.- Κατά την διάρκεια του αγώνα κάθε αθλητής χρησιμοποιεί μόνο ένα καλάμι με μηχανισμό που φέρει αρματωσιά με ένα (1) μόνο αγκίστρι το οποίο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να είναι ανοξείδωτο (νίκελ)
22.- Κατά την διάρκεια του αγώνα κάθε αθλητής μπορεί να έχει όσα εφεδρικά καλάμια επιθυμεί, τα οποία μπορεί να φέρουν αρματωσιά.
23.- Το ελάχιστο μήκος του καλαμιού ορίζεται στα 3,50 μέτρα και το μέγιστο μήκος στα 8 μέτρα.
24.- Για την ρίψη δεν επιτρέπεται καμιά άλλη ενεργειακή πηγή εκτός της μυϊκής δύναμης του αθλητή και της ελαστικότητας του καλαμιού.
25.- Η κύρια πετονιά αλλά και το παράμαλλο μπορεί να είναι πετόνιά ή νήμα.
26.- Η επιλογή της πετονιάς ή του νήματος είναι της ελεύθερης επιλογής του αθλητή.
27.- Ε[πιτρέπεται η χρησιμοποίηση σύρματος/μετάλλου για το παράμαλλο.
28.- Επιτρέπονται μόνο μονά αγκίστρια με ελάχιστο άνοιγμα 5 χιλ. μεταξύ κορμού και ακίδας.
29.- Απαγορεύονται οι σαλαγκιές.
30.- Απαγορεύεται στους αθλητές να έχουν εντός της θάλασσας ταυτόχρονα περισσότερα από ένα καλάμια.
31.- Απαγορεύεται στους αθλητές να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα καταγραφής του βυθού και του βάθους.
32.- Απαγορεύεται στους αθλητές να χρησιμοποιούν φελλούς μαλαγρωτές.
33.-Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αρματωσιών που μπορούν να έχουν οι αθλητές.
34.- Η αλιεία πραγματοποιείται στον πάτο της θάλασσας, ή/και στα μεσόνερα ή/και στον αφρό με τις τεχνικές εγγλέζικο ή/και μπολονέζ ή/και άπικο και απαγορεύεται αυστηρά κάθε άλλου είδους τεχνική
35.- Επιτρέπεται η χρήση φελλού και μετά την ρίψη της αρματωσιάς στο νερό ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ η ανάδυση της κεραίας του φελλού στην επιφάνεια της θάλασσας και για όσο χρονικό διάστημα αυτός βρίσκεται στο νερό.
36.- Δεν υπάρχει περιορισμός στο είδος και την μορφή των βαριδιών που θα χρησιμοποιηθούν
Δεν προβλέπεται ελάχιστο ή μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μολυβιού αρκεί να τηρείται πιστά το ως άνω άρθρο.
37.- Επιτρέπεται στα παράμαλλα η χρησιμοποίηση προσελκυστικών υλικών όπως π.χ. αστραφτερά κουταλάκια αστραφτερές πούλιες, έγχρωμες επιπλέουσες ή μη χάντρες (το μέγιστο μέγεθος της χάντρας είναι έως 15mm), έγχρωμα φτερά, φωσφορίζοντα υλικά, κ.λ.π.
38.- Επιτρέπονται όλα τα νούμερα πετονιάς ή νήματος (για μάννα και παράμαλλα) και όλα τα είδη (μάρκες) αγκιστριών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό
39.- Δεν υπάρχει περιορισμός στο μήκος του παράμαλλου.
40.- Τα αγκίστρια σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δολώνονται με φυσικά δολώματα από τον ίδιο τον αθλητή.
41.- Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση τεχνητών δολωμάτων.
42.- Το μήκος της ψαρεύτρας έκαστου αθλητή καθορίζεται στα 15 μέτρα και σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο μήκος πρέπει να είναι 7μ.
43.- Κάθε αθλητής χρησιμοποιεί το αντίστοιχο νοητό με την ψαρεύτρα του αλιευτικό πεδίο.
44.-Απαγορεύεται οι αθλητές να παρενοχλούν με οποιοδήποτε τρόπο τους διπλανούς τους συναθλητές. Η χρησιμοποίηση ειδικών φελλών είναι υποχρεωτική σε περίπτωση ρευμάτων ή αντίξοων καιρικών συνθηκών προς αποφυγή παρενόχλησης των διπλανών συναθλητών.
45.- Αν η παρενόχληση συμβεί αποδεδειγμένα περισσότερες από δύο φορές ο αθλητής που παρενοχλεί, μηδενίζεται και κατά συνέπεια αποβάλλεται από τον αγώνα 76.- Μετά την ρίψη της αρματωσιάς το καλάμι μπορεί να τοποθετηθεί σε ειδική βάση στήριξης.
46.- Επιτρέπεται ο αθλητής να κρατάει το καλάμι στα χέρια του κατά τη διάρκεια του αγώνα.
47.- Επιτρέπεται οι αθλητές που θα ρίξουν το καλάμι τους στο νερό να μαζεύουν (σέρνουν) την πετονιά στο μηχανισμό τους.
48.- Επιτρέπεται στους αθλητές το «κάρφωμα» του αλιεύματος.
49.-Το δόλωμα είναι μόνο φυσικό
50.- Το Σωματείο αποφασίζει το είδος του δολώματος που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και την ποσότητα του, τα δε είδη των δολωμάτων αναγράφονται υποχρεωτικά στην Προκήρυξη αγώνα για είναι ενήμεροι εγκαίρως όλοι οι συμμετέχοντες .
51.- H προμηθεια των δολωμάτων και της είναι της αποκλειστικής ευθύνης του συμμετέχοντα.
52.- Απαγορεύεται η κατοχή και χρησιμοποίηση άλλου δολώματος από τον αθλητή
53.- Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μαλάγρας και ισχύουν αυτούσια τα ανωτέρω άρθρα στο σύνολο τους. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε μέσο ρίψης ή/ και βύθισης της μαλάγρας όπως pva, τούλι, φελλοί μαλαγρωτές κ.λ.π. και η ρίψη της στην θάλασσα πραγματοποιείται ΜΟΝΟ είτε με το χέρι είτε με ειδική προς τούτο κουτάλα ή σφεντόνα.
54.- Η χρήση ενισχυτικών υλικών έντονης οσμής απαγορεύεται. Η Επιτροπή Αγώνα έχει το δικαίωμα να πάρει, δείγματα των δολωμάτων και της μαλάγρας από οποιονδήποτε αθλητή, οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα προς έλεγχο. Επίσης απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζάχαρης ή/και αλατιού. Η απόδειξη της χρησιμοποίησης ενισχυτικών υλικών έντονης οσμής χρειάζεται ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής αγώνα και ο παραβαίνων το παρόν άρθρο αθλητής μηδενίζεται
55.- Το πέταγμα της αρματωσιάς πραγματοποιείται με φορά από την ξηρά προς την θάλασσα και απαγορεύεται κάθε άλλου είδους σχετική τεχνική.
56.- Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ στους αθλητές να βρίσκονται στο χώρο συναθλητή τους κατά την διάρκεια του αγώνα. Εξυπακούεται ότι απαγορεύεται να βρίσκονται στις ψαρεύτρες των αθλητών, άλλων ατόμων πλην της Επιτροπής αγώνα και των τυχόν κριτών. Παράβαση του παρόντος άρθου επιφέρει βαθμούς ποινής..
57.- Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση απόχης η οποία γίνεται προσωπικά από τον αθλητή ή και με την βοήθεια κριτή για να βγάλει από το νερό το αγκιστρωμένο ψάρι.
58.- Απαγορεύεται αυστηρά η χρησιμοποίηση γάντζου από τον αθλητή για να βγάλει από το νερό το αγκιστρωμένο ψάρι.
59.- Ο εξοπλισμός του κάθε αθλητή εκτός από τα αλιευτικά του εργαλεία, πρέπει να περιλαμβάνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και τα εξής :
1) Ειδικό απαγκιστρωτή για την ασφαλή απαγκίστρωση του αλιεύματος προς αποφυγή τραυματισμού του.
2) Ειδικό δίχτυ φύλαξης των αλιευμάτων μήκους τουλάχιστον 2 μέτρων (όχι μεταλλικοί κιούρτοι κλπ)
3) Απόχη με μήκος κονταριού τουλάχιστον 2 μέτρων.
4) Χάρακας για την μέτρηση του μήκους των αλιευμάτων που θα παρουσιαστούν για ζύγισμα από τον αθλητή.
5.- Πετσετάκι
60.- Ο περιγραφόμενος στο ανωτέρω άρθρο 61, εξοπλισμός, είναι υποχρεωτικός για κάθε αθλητή και αν κάποιος αθλητής δεν τον διαθέτει στο σύνολο του δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του στον αγώνα ή αν διαπιστωθεί παράβαση ακόμα και μετά την λήξη του αγώνα ο αθλητής ακυρώνεται.
61.- Απαγορεύεται από τους αθλητές κατά την διάρκεια του αγώνα ,η χρήση κινητού τηλεφώνου καθώς και η χρήση άλλων συσκευών επικοινωνίας. Μόνο μετ ην άδεια και παρουσία του κριτή ,μπορεί να χρησιμοποιηθεί κινητό τηλέφωνο σε περιπτώσεις μεγάλης ανάγκης.
62.- Κατά τη διάρκεια του αγώνα οι αθλητές επικοινωνούν μόνο με τον κριτή τους
63.- Αθλητές που αποσύρουν τον αλιευτικό τους εξοπλισμό πριν το ήμιση του αγώνα και σταματούν το ψάρεμα ακυρώνονται και κατά συνέπεια τα αλιεύματα που έχουν ,μέχρι την στιγμή που σταμάτησαν ,δεν γίνονται δεκτά για την τελική καταμέτρηση.
64.- Επιτρέπεται να απομακρυνθεί ο αθλητής από την ψαρεύτρα του για μικρό χρονικό διάστημα, αφού πάρει την άδεια του κριτή του. Κατά τη διάρκεια της απουσίας του ο αθλητής θα πρέπει υποχρεωτικά να ανακτήσει την αρματωσιά του από τη θάλασσα.
65.- Με τη λήξη του αγώνα, οι αθλητές πρέπει να βγάλουν αμέσως την αρματωσιά τους από την θάλασσα και να περιμένουν στην ψαρεύτρα τους έως ότου πραγματοποιηθεί η καταμέτρηση από την Επιτροπή αγώνα.
66.- Σε περίπτωση που ο αθλητής ανακτά ψάρι ταυτόχρονα με τη λήξη του αγώνα το αλίευμα αυτό καταμετράται κανονικά στη βαθμολογία του αθλητή
67.- Μετά την λήξη του αγώνα το ειδικό έντυπο καταγραφής των αλιευμάτων υπογράφεται από τον αθλητή και από τον κριτή και παραδίδεται στον Επόπτη του Αγώνα ο οποίος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος να εκδώσει τα τελικά αποτελέσματα,

ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ
68.-Μετρήσιμα είναι όλα τα είδη αλιευμάτων.

  • Δεν καταμετρώνται τα μαλάκια ή καρκινοειδή τα οποία απελευθερώνονται άμεσα. Αθλητής που δεν θα προβεί στην άμεση απελευθέρωση τους ακυρώνεται από τοναγώνα.
   70.- Η διαδικασία φύλαξης των αλιευμάτων γίνεται ως εξής:
   α) Κάθε αθλητής που θα συλλάβει αλίευμα, το απαγκιστρώνει προσεκτικά. Αν η απαγκίστρωση δεν μπορεί να γίνει, τότε ο αθλητής είναι υποχρεωμένος να κόψει το παράμαλλο.
   β) Το αλίευμα μετά την απαγκίστρωση του, τοποθετείται στο δίχτυ φύλαξης (Keepnet) ή κουβά με οξυγονωτή.
   71.- Η διαδικασία καταμέτρησης των αλιευμάτων γίνεται ως εξής :
   α) Με την λήξη του αγώνα όλοι οι αθλητές βγάζουν τις αρματωσιές τους από τη θάλασσα και περιμένουν την Επιτροπή καταμέτρησης των αλιευμάτων. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ να βγάλουν το δίχτυ φύλαξης των αλιευμάτων αν δεν είναι παρόντα τα μέλη της Επιτροπής καταμέτρησης και αν αυτό συμβεί ο αθλητής μηδενίζεται και τα αλιεύματα δεν καταμετρώνται.
   β) Το μέλος της Επιτροπής αρμόδιο για την καταμέτρηση, πραγματοποιεί έλεγχο ως προς το μήκος των αλιευμάτων και εφ’ όσον υπάρχουν μικρότερα από τα 12 εκατοστά δεν συμπεριλαμβάνονται στην τελική ζύγιση. Η καταγραφή των αλιευμάτων γίνεται ως εξής:
   1.- Γίνεται καταμέτρηση και καταγραφή όλων των αλιευμάτων του αθλητή (για περιπτώσεις ισοβαθμίας).
   2.- Ζυγίζεται και καταγράφεται το βάρος του μεγαλύτερου αλιεύματος κάθε αθλητή (για περιπτώσεις ισοβαθμίας).
   3.- Ζυγίζονται και καταγράφονται τα αλιεύματα από 12 εκατοστά και πάνω και απελευθερώνονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Τέλος καταγράφεται το σύνολο των αλιευμάτων κάτω των 12 εκατοστών με ένα (1) βαθμό για το καθένα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
72.- α) Κάθε γραμμάριο βάρους αλιεύματος άνω των 12 εκατοστών λαμβάνει 1 βαθμό ανεξαρτήτως τους είδους του. Κάθε αλίευμα από 12 εκατοστά και κάτω λαμβάνει 1 βαθμό.
β)Δεν καταμετρώνται αλιεύματα ίδια με εκείνα που έχουν οριστεί από την σχετική προκήρυξη του αγώνα ως δόλωμα. πχ η σαρδέλα.
73.- Το συνολικό βάρος των αλιευμάτων άνω των 12 εκατοστών και οι βαθμοί από τα αλιεύματα κάτω των 12 εκατοστών αποτελούν την ατομική βαθμολογία του αθλητή.

ΓΕΝΙΚΑ .
74.- Ο παρών Κανονισμός είναι εναρμονισμένος με τον τελευταίο Κανονισμό της FIPS-M και δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με νεότερες αποφάσεις της FIPS-Mή/και του Σωματείου ,σε καμία περίπτωση όμως κατά την διάρκεια της εκάστοτε αγωνιστικής περιόδου.
75.- Για τυχόν ασάφειες του παρόντος Κανονισμού μόνος αρμόδιος είναι το Σωματείο το οποίο κατά την διάρκεια του αγώνα εκπροσωπεί μόνο ο Επόπτης ο οποίος αποφασίζει σχετικά χωρίς να χρειάζεται την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αγώνα.
76.- Ο παρών Κανονισμός αποτελείται από εβδομήντα έξη (76)άρθρα και δύο (2) αναπόσπαστες Προσαρτήσεις . Άπαντα έχουν εγκριθεί στο σύνολο τους από το Δ.Σ. του Σωματείου Ψαροκαταστάσεις Κύπρου και ισχύει δε από 1η Απριλίου και εφεξής.

                          Για το Δ.Σ. του Σωματείου 
                          Ψαροκαταστάσεις Κύπρου 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              O ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
      Μιχάλης Μιχαηλίδης                            Χρίστος Κίτσιος

Χορηγοί