ΜΕΝΟΥ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Δευτέρα, 18 Μάι 2020

Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή «Κακοσκάλι» η οποία τέθηκε σε ισχύ από την 26 Ιουλίου 2019, με την έκδοση σχετικού Διατάγματος από τον Υπουργό Γεωργίας

2

Για λόγους προστασίας των αλιευτικών πόρων και των υδρόβιων οργανισμών απαγορεύεται η
αλιεία με οποιονδήποτε τρόπο, στις θαλάσσιες περιοχές που ορίζονται ως «Πυρήνας» και
«Ουδέτερη Ζώνη» στη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή Κακοσκάλι, που εμπίπτει στο δίκτυο
Ν2000 («Χερσόνησος Ακάμα» - CY3000005), όπως αυτές ορίζονται στον Πίνακα και εμφαίνονται
στο Χάρτη του Παραρτήματος, με κόκκινο και πράσινο χρώμα αντίστοιχα.Οι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας παράκτιας αλιείας εξαιρούνται της απαγόρευσης αλιείας στην «Ουδέτερη Ζώνη».
Το Διάταγμα: 2-258.2019

Προστατευόμενη Περιοχή «Θαλασσινές Σπηλιές της Πέγειας», η οποία τέθηκε σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2019, με την έκδοση σχετικού Διατάγματος από τον Υπουργό Γεωργίας.

1

Το Διάταγμα περιλαμβάνει Ζώνη Απόλυτης Προστασίας (Πυρήνας) των αναπαραγωγικών σπηλαίων, στην οποία ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αλιεία με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και η διέλευση και αγκυροβόληση σκαφών. Τα ίδια ισχύουν και στην Ουδέτερη Ζώνη, πλην των σκαφών που κατέχουν επαγγελματική άδεια αλιείας μικρών σκαφών.
Το Διάταγμα: 1-28_2019-___

Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή (ΘΠΠ) Λάρα - Τοξεύτρα:
Η περιοχή φιλοξενεί τους σημαντικούς αναπαραγωγικούς βιότοπους των δύο ειδών των θαλάσσιων χελωνών, caretta caretta και chelonia mydas και τελεί υπό αυστηρό καθεστώς προστασίας δυνάμει των περί Αλιείας Κανονισμών (ΚΔΠ 293/90).

3

Το 2013 έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο με τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές Μεσογειακής Σημασίας, βάσει του Πρωτοκόλλου για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές και τη Βιοποικιλότητα στη Μεσόγειο της Σύμβασης της Βαρκελώνης. Με το περί Απαγόρευσης της Διέλευσης Σκαφών στη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή της Λάρας Διάταγμα του 2018, έχει αυξηθεί η περίοδος απαγόρευσης διέλευσης σκαφών στην προστατευόμενη περιοχή της Λάρας – Τοξεύτρας, από τον Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο.
Το Διάταγμα: 3-293_90

Χορηγοί