ΜΕΝΟΥ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Επικοινωνία

1

If you wish to contact us, please fill in and send the form below or you can also contact the phones listed below.

11

Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε την παρακάτω φόρμα ή μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα που αναγράφονται παρακάτω.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Μιχάλης Μιχαηλίδης

Πρόεδρος

+357 99 71 83 75

Χρίστος Κίτσιος

Αντι-Πρόεδρος

+357 96 81 16 50