ΜΕΝΟΥ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Πρωτάθλημα Αλιείας από Ακτή 2019

Κυριακή, 14 Απρ 2019
2

A.- Αγωνιστικές ημέρες:
1η Αγωνιστική Σάββατο 13 Απριλίου 2019
2η Αγωνιστική Σάββατο 20 Απριλίου 2019
3η Αγωνιστική Σάββατο 11 Μαίου 2019
4η & 5η Αγωνιστική Σάββατο 25 Μαίου 2019
6η Αγωνιστική Σάββατο 8 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία : Σάββατο 20 Απριλίου 2019
Επαρχία διοργάνωσης : Λάρνακα
Έναρξη αγώνα 16:00 Λήξη 20:00
Ωρα 14:00 Δημιουργία ψαρευτρών
Ωρα 14:45 Συγκέντρωση Αθλητών στην Γραμματεία
Ωρα 15:00 Kλήρωση θέσεων
Ωρα 16:00 Κόρνα έναρξης αγώνα
Ωρα 19:57 Κόρνα προετοιμασίας λήξης
Ωρα 20:00 Κόρνα λήξης αγώνα
Ωρα 20:30* Έλεγχος και Καθαριότητα πεδίου Αγώνα.

 • Όλοι οι Αθλητές υποχρεούνται να καθαρίζουν τις Ψαρεύτρες τους και όλα τα σκύβαλα να τοποθετούνται στους καλάθους του Σωματείου που θα υπάρχουν πίσω από τις Ψαρεύτρες.
  Ο αγώνας θα διεξαχθεί απολύτως σύμφωνα με τον ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΓΩΝΩΝ Αλιείας από την Aκτή με καλάμι και μηχανισμό 2018 του Σωματείου Ψαροκαταστάσεις Κύπρου .
  Το πεδίο του κάθε αγώνα θα χωρίζεται σε τρεις (3) Τομής και ο κάθε ένας τομέας θα έχει ίσο αριθμό Αθλητών.
  ΔΟΛΩΜΑΤΑ
  Τα είδη δολωμάτων που μπορεί να χρησιμοποιήση ενας έκαστος Αθλητής καθορίζονται ως πιο κάτω :
  • Ακροβάτης
  • Αμερικάνος
  • Σαρδέλλα (χωρις ουδεμία παρέμβαση)
  • Γαριδα (ακαθάριστη και χωρίς ουδεμία παρέμβαση)

Σας περιμένουμε με πολύ χαρά και ευχόμαστε σε όλους καλό αγώνα και καλή επιτυχία.

Τμήμα Casting & Long Casting / Cyprus Sport Fishing Club

Παραλία για την 1η Αγωνιστική

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία : Σάββατο 13 Απριλίου 2019
Επαρχία διοργάνωσης : Λεμεσός
Έναρξη αγώνα 16:00 Λήξη 20:00
Ωρα 14:00 Δημιουργία ψαρευτρών
Ωρα 14:45 Συγκέντρωση Αθλητών στην Γραμματεία
Ωρα 15:00 Kλήρωση θέσεων
Ωρα 16:00 Κόρνα έναρξης αγώνα
Ωρα 19:57 Κόρνα προετοιμασίας λήξης
Ωρα 20:00 Κόρνα λήξης αγώνα
Ωρα 20:30* Έλεγχος και Καθαριότητα πεδίου Αγώνα.

 • Όλοι οι Αθλητές υποχρεούνται να καθαρίζουν τις Ψαρεύτρες τους και όλα τα σκύβαλα να τοποθετούνται στους καλάθους του Σωματείου που θα υπάρχουν πίσω από τις Ψαρεύτρες.
  Ο αγώνας θα διεξαχθεί απολύτως σύμφωνα με τον ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΓΩΝΩΝ Αλιείας από την Aκτή με καλάμι και μηχανισμό 2018 του Σωματείου Ψαροκαταστάσεις Κύπρου .
  Το πεδίο του κάθε αγώνα θα χωρίζεται σε τρεις (3) Τομής και ο κάθε ένας τομέας θα έχει ίσο αριθμό Αθλητών.
  ΔΟΛΩΜΑΤΑ
  Τα είδη δολωμάτων που μπορεί να χρησιμοποιήση κάθε Αθλητής καθορίζονται ως πιο κάτω :
  • Ακροβάτης 150γρ (3 κουτιά)
  • Σαρδέλλα (χωρις ουδεμία παρέμβαση) 100γρ
  • Γαριδα (ακαθάριστη και χωρίς ουδεμία παρέμβαση) 100γρ

Συνολικό κόστος για κάθε Αθλητή το πόσο των 15 ευρώ το οποίο καταβάλεται στο Σωματείο με την παραλαβή των δολωμάτων.
Σας περιμένουμε με πολύ χαρά και ευχόμαστε σε όλους καλό αγώνα και καλή επιτυχία.

Τμήμα Casting & Long Casting / Cyprus Sport Fishing Club

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΑΡ. 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΕ ΚΑΛΑΜΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2021 – ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
1.- Με την ολοκλήρωση του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος του έτους 2019, συγκροτείται η Εθνική Ομάδα Κύπρου την οποία θα στελεχώνουν οι αθλητές που κατέλαβαν στην συνολική ατομική κατάταξη του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος τις θέσεις 1η έως και 5η και αναπληρωματικοί την 6η εως και 8η θέση
2.- Από την στιγμή της στελέχωσης της Εθνικής Ομάδας οι οκτώ (8) αθλητές ανήκουν στην δικαιοδοσία του Σωματείου σύμφωνα με το καταστατικό του.
3.- Οι αθλητές που θα καταβάλουν τις θέσεις 1η έως και 5η αποτελούν την Εθνική Ομάδα, και οι αθλητές που κατέλαβαν την 6η μέχρι και την 8η θέση οι αναπληρωματικοί .
4.- Το αντίτιμο συμμετοχής κάθε μέλους της Εθνικής Αποστολής ανακοινώνεται στην αντίστοιχη προκήρυξη της διοργανώτριας ομοσπονδίας. Σε κάθε περίπτωση το ανώτερο ποσό δεν μπορεί να υπερβεί τα 725 ευρώ το οποίο κατατίθεται στην διοργανώτρια Ομοσπονδία που θέτει και την προθεσμία καταβολής του. Επί πλέον κάθε συμμετέχων επιβαρύνεταιμε τα έξοδα μετάβασης, ένδυσης καθώς και τα προσωπικά του έξοδα.
5.- Και οι πέντε (5) αθλητές είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν εγγράφως προς το Σωματείο την δυνατότητα συμμετοχής τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος. Επιπλέον οι Αθλητές της Εθνικής θα πρέπει να καταθέσουν 225 ευρώ μέσα στην προθεσμία που θα ορίσει το Σωματείο για την έναρξη της διαδικασίας συμμετοχής.
6.- Αθλητής που δεν θα δηλώσει εγγράφως τη δυνατότητα συμμετοχής του εντός της προθεσμίας, θεωρείται ότι δεν επιθυμεί την συμμετοχή του.
7.- Εκτός από την Εθνική ομάδα 2019 δυνατότητα συμμετοχής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων θα έχει και η Εθνική Ομάδα 2020 για τις οποίες ισχύουν τα παραπάνω άρθρα όπως και για την Εθνική ομάδα 2019.
8.-Όλοι οι αθλητές που θα δηλώσουν συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν το αντίτιμο συμμετοχής τους μέσα στην προθεσμία που θα ορίσει το Σωματείο.
9.- Κάθε τυχόν χρηματική χορηγία προς τις Εθνικές Ομάδες 2019 & 2020, μοιράζεται αυτούσια και εξίσου σε όλα τα μέλη της Εθνικής Αποστολής.
10.- Όλα τα μέλη της Εθνικής Ομάδας είναι υποχρεωμένα να ακολουθήσουν πιστά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Σωματείου με τους χορηγούς και τυχόν άρνηση τους εμπίπτει στον Πειθαρχικό Κανονισμό .
11.- Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων 2021, σε καμία περίπτωση δεν λειτουργεί ως πάσης φύσεως κριτήριο η θέση που κατέλαβαν οι αθλητές στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα 2019 & 2020 (αρχηγός, σημαιοφόρος κ.λπ.). Η Εθνική αποστολή οφείλει να λειτουργεί ως ομάδα και κάθε αντίθετη συμπεριφορά εμπίπτει στον Πειθαρχικό Κανονισμό του Σωματείου.
12.- Ο Αρχηγός της Εθνικής Αποστολής και ο σημαιοφόρος ορίζεται από το Δ.Σ. του Σωματείου.
13.- Τα μέλη της Εθνικής Ομάδας οφείλουν να υπακούσουν στις αποφάσεις του Αρχηγού της Αποστολής και κάθε αντίθετη συμπεριφορά εμπίπτει στον Πειθαρχικό Κανονισμό του Σωματείου.
Ο Αρχηγός της Εθνικής Αποστολής οφείλει να εκτελεί τις οδηγίες του Σωματείου, για τις οποίες ενημερώνει με προσωπική του ευθύνη όλα τα μέλη της Εθνικής Αποστολής.
14.- Η παρούσα Προσάρτηση αποτελείτε από δεκατέσσερα άρθρα (14) και είναι αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού Αλιείας με Φελλό. Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2019 και εφεξής και έχει εγκριθεί στο σύνολο της από το Δ.Σ. του Σωματείου Ψαροκαταστάσεις Κύπρου.

                          Για το Δ.Σ. του Σωματείου 
                          Ψαροκαταστάσεις Κύπρου 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              O ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
      Μιχάλης Μιχαηλίδης                            Χρίστος Κίτσιος

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΑΡ. 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΕ ΚΑΛΑΜΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 2019
1.- Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αλιείας από Ακτή με Καλάμι και Μηχανισμό του έτους 2019 θα διεξαχθεί μέσα από έξη (6) συνολικά αγώνες
2.- Ο Κάθε αγώνας θα έχει διάρκεια τεσσάρων (4) ωρών
3.- Οι αγωνιστικές ημέρες και τα πεδία αγώνα έχουν καθοριστεί ως:
A.- Αγωνιστικές ημέρες:
1η Αγωνιστική Σάββατο 13 Απριλίου 2019
2η Αγωνιστική Σάββατο 20 Απριλίου 2019
3η Αγωνιστική Σάββατο 11 Μαίου 2019
4η & 5η Αγωνιστική Σάββατο 25 Μαίου 2019
6η Αγωνιστική Σάββατο 8 Ιουνίου 2019
Β.- Πεδία αγώνων:
(Η παραλία σε κάθε μία Αγωνιστική θα ανακοινώνεται 12 ώρες πριν την έναρξη της)
(Η Επαρχία σε κάθε μία Αγωνιστική θα ανακοινωθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019)
Παραλία Νο 1: Παραλία Περβολιών - (Επαρχία Λάρνακας)
Παραλία Νο 2: Παραλία ΚΟΤ - (Επαρχία Λάρνακας)
Παραλία Νο 3: Παραλία Αγία Νάπα - (Επαρχία Αμμοχώστου)
Παραλία Νο 4: Παραλία Πρωταρά - (Επαρχία Αμμοχώστου)
Παραλίες Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Συλλόγων 2021
Παραλία Νο 5: Παραλία Lady’s Mile Α - (Επαρχία Λεμεσού)
Παραλία Νο 6: Παραλία Lady’s Mile Β - (Επαρχία Λεμεσού)
Παραλία Νο 7: Παραλία Αγίου Ερμογένη - (Επαρχία Λεμεσού)
Παραλία Νο 8: Παραλία Ακρωτήρι – (Επαρχία Λεμεσού)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.- Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν όλοι οι εγγεγραμένοι Αθλητές του Σωματείου Cyprus Sport Fishing Club οι οποίοι θα παρουσιάσουν Δελτίο Υγείας Αθλητή υπογραμμένο από Ιατρό το 2019. Κάθε Αθλητής πρέπει να δηλώση συμμετοχή το αργότερο μέχρι τις 27 Μαρτίου 2019.
5.- Όλοι οι αθλητές θα πρέπει να έχουν καταβάλλει όλο το χρηματικό αντίτιμο (70 ευρώ) για το σύνολο του Πρωταθλήματος το αργότερο μέχρι την 27 Μαρτίου 2019.
ΔΟΛΩΜΑΤΑ
6.- Τα είδη δολωμάτων που μπορεί να χρησιμοποιήση ενας έκαστος Αθλητής καθορίζονται ως πιο κάτω :
• Ακροβάτης
• Αμερικάνος
• Σαρδέλλα (χωρις ουδεμία παρέμβαση)
• Γαριδα (ακαθάριστη και χωρίς ουδεμία παρέμβαση)
7.- H προμήθεια των δολωμάτων γίνεται υποχρεωτικά από το Σωματείο και τα δολώματα παραδίνονται στους Αθλητές μια ώρα πριν την έναρξη του αγώνα.
ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
8.- α) Όλοι οι αθλητές που θα συμμετάσχουν στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα , θα λαμβάνουν ατομική κατάταξη τομέα σε κάθε αγώνα, ακόμα και αν είναι απόντες και σε αυτή την περίπτωση θα λαμβάνουν κατάταξη σαν να μην είχαν αλιεύσει κανένα ψάρι. Η βαθμολογίαπου θα λαμβάνουν οι αθλητές όπως πιο κάτω:
1ος Τομέα 25 βαθμούς - 2ος Τομέα 18 βαθμούς - 3ος Τομέα 15 βαθμούς - 4ος Τομέα 12 βαθμούς 5ος Τομέα 10 βαθμούς - 6ος Τομέα 8 βαθμού - 7ος Τομέα 6 βαθμούς - 8ος Τομέα 4 βαθμούς 9ος Τομέα 2 βαθμούς - 10ος+ Τομέα 1 βαθμό
β) Το άθροισμα της βαθμολογίας του Αθλητή στους τέσσερης από τους έξη αγώνες του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος, θα αποτελεί και την συνολική ατομική βαθμολογία ενός εκάστου.
γ) Ο Αθλητής που θα έχει την καλύτερη βαθμολογία , θα είναι ο 1ος Αθλητής του Πρωταθλήματος 2019 .
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Αθλητής Α έχει λάβει κατάταξη στους αγώνες ως εξής :
1ος Αγώνας 1ος – 25 βαθμούς
2ος Αγώνας 4ος – 12 βαθμούς
3ος Αγώνας 3ος – 15 βαθμούς
4ος Αγώνας 6ος – 8 βαθμούς
5ος Αγώνας 9ος – 2 βαθμούς
6ος Αγώνας 4ος – 12 βαθμούς
Αθροίζονται και οι τέσσερης αγωνιστικές με την καλύτερη βαθμολογία για τον Αθλητή :
25 + 15 + 12 + 12 = 64 βαθμούς . Αν το άθροισμα δηλαδή οι 64 βαθμοί είναι η ψηλότερη βαθμολογία , μεταξύ όλων των άλλων αθλητών, τότε ο αθλητής Α , είναι ο πρώτος νικητής και Πρωταθλητής Κύπρου 2019.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
9.- Σε κάθε μία αγωνιστική θα βραβεύονται με Μετάλλια οι Αθλητές που θα καταλαμβάνουν τις θέσεις 1η εως και 3η βράβευση όλων των νικητών θα γίνει στην τελετή βράβευσης του Πρωταθλήματος.
ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
10.- Σε τελέτη που θα γίνει μετά το τέλος του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος θα βραβευτούν με Κύπελλα & Μετάλλια , για την συνολική κατάταξη του Πρωταθλήματος οι αθλητές που θα καταλάβουν τις θέσεις 1η έως 5η
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2019 ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
2021 CYPRUS 29th World Championship
11.- Οι Αθλητές που θα καταλάβουν τις θέσεις 1η μέχρι και 5η και οι Αθλητές που θα καταλάβουν τις θέσεις 6η μέχρι και την 8η (αναπληρωματικοί) του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος 2019 θα αποτελέσουν 1η Εθνική Ομάδα που θα λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συλλόγων που θα γίνει στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2021.
ΓΕΝΙΚΑ .
12.- α) Στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα του έτους 2019 συμμετέχουν άνδρες που μπορούν να στελεχώσουν την εθνική ομάδα. Επίσης και Αθλητές U18 συμμετέχουν κανονικά αλλά χωρίς ατομική βαθμολογία.
Β) Όλοι οι Αθλητές που θα συμμετάσχουν στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα θα πρέπει να φέρουν την επίσημη στολή του Σωματείου (Φανέλλα ή Φούτερ).
13.- Όλες οι επί μέρους λεπτομέρειες διεξαγωγής των αγώνων καθορίζονται στις αντίστοιχες Προκηρύξεις των επί μέρους αγωνιστικών ημερών
14.- Η παρούσα Προσάρτηση αποτελείτε από δεκατέσσερα (14) και είναι αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού Αλιείας από την ακτή με καλάμι και μηχανισμό όπως ισχύει από το έτος 2018 , ισχύει δε για την αγωνιστική περίοδο του έτους 2019 και έχει εγκριθεί στο σύνολο των άρθρων της από το Δ.Σ. του Cyprus Sport Fishing Club.

                      Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
                       Cyprus Sport Fishing Club 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μιχάλης Μιχαηλίδης Χρίστος Κίτσιος

ΨΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΥΠΡΟΥ


ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΕ ΚΑΛΑΜΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
O παρών Κανονισμός ισχύει για το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αλιείας από την Ακτή, στη θάλασσα,με καλάμι και μηχανισμό, που διοργανώνει το Σωματείο Ψαροκαταστάσεις Κύπρου για την αγωνιστική περίοδο2019

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ.
6.- Όλα όσα αφορούν το Παγκύπριο Πρωτάθλημα καθορίζονται στην Προσάρτηση Αρ. 1 που είναι αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισμού.
7.- Όλα όσα αφορούν τη συγκρότηση της Εθνικής Κύπρου περιγράφονται στην Προσάρτηση Αρ.2, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Κανονισμού.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ.
9.- Την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα διασφαλίζει τριμελής Επιτροπή Αγώνα με επί κεφαλής τον Επόπτη. Ο Επόπτης και τα υπόλοιπα δύο μέλη της Επιτροπής Αγώνα ορίζονται από το Σωματείο.
10.- Όλα τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα αλλά και ο Επόπτης πρέπει απαραιτήτως να γνωρίζουν τον παρόντα Κανονισμό, τις προσαρτήσεις του και τις Προκηρύξεις των αγώνων σε όλα τα άρθρα τους.
11.- Ο Επόπτης του Αγώνα κρίνει και αποφασίζει για όλα όσα αφορούν τον αγώνα .

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ.
12.- Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Αλιείας από Ακτή 2019 , υποχρεούνται να συμπληρώσουν τη δήλωση συμμετοχής μέσα στην προκαθορισμένη ημερομηνία .
13.- Η δήλωση συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να παραδίδεται στην Γραμματεία του αγώνα.

ΤΟΜΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ.
14.- Στους αγώνες του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος η τράπεζα του αγώνα χωρίζεται σε τομείς και ο αριθμός των ψαρεύτρων καθορίζεται αναλόγως των συμμετεχόντων αθλητών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ.
15.-Όλοι οι αγώνες διεξάγονται είτε ημέρα είτε νύχτα ανάλογα με τις Προκηρύξεις αγώνων και το προγραμμα.
16.- Η διάρκεια του αγώνα καθορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. Η ελάχιστη διάρκεια ορίζεται στις τέσσερεις (4) ώρες και ο κάθε αθλητής θα έχει στη διάθεσή του τουλάχιστον μία ώρα (1)πριν την έναρξη του αγώνα για να προετοιμαστεί.
17.- Για να είναι έγκυρος ο αγώνας πρέπει να έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον το ήμισυ των τεσσάρων (4) ωρών.
18.- Ο Επόπτης του αγώνα έχει τη δυνατότητα να διακόψει τον αγώνα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή για λόγους ανωτέρας βίας που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των αθλητών. Σε αυτή την περίπτωση αν έχει συμπληρωθεί το ήμισυ της χρονικής διάρκειας του αγώνα, ο αγώνας είναι έγκυρος. Σε διαφορετική περίπτωση ο αγώνας ακυρώνεται και μετατίθεται σε διαφορετική ημερομηνία.
19.- Απαγορεύεται στους αθλητές η αλίευση στο πεδίο του αγώνα 12 ώρες προ της έναρξής του.
20.- Πριν την έναρξη του αγώνα αλλά και κατά την διάρκεια του θα πραγματοποιείται έλεγχος του αλιευτικού εξοπλισμού και του δολώματος. Τον έλεγχο μπορούν να πραγματοποιήσουν ο Επόπτης και τα μέλη της Επιτροπής αγώνα.
21.- Οι αθλητές μπορούν να ελέγχουν τους συναθλητές τους για την τήρηση των άρθρων του παρόντος κανονισμού και να ενημερώνουν τους κριτές ή την επιτροπή αγώνα σε πιθανή παράβαση. Σχετικά με τα άρθρα των αλιευτικών εργαλείων και των καταμετρήσεων, οι μόνοι υπεύθυνοι για την τήρηση των αντίστοιχων άρθρων είναι οι κριτές και ο Επόπτης του αγώνα.
21.- Μετά την λήξη του αγώνα το ειδικό έντυπο καταγραφής των αλιευμάτων υπογράφεται από τον αθλητή και από τον κριτή και παραδίδεται στον Επόπτη του Αγώνα ο οποίος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος να εκδώσει τα τελικά αποτελέσματα,

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ - ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
22.- Η έναρξη των αγώνων γίνεται με ηχητικό σήμα.
23.- Η λήξη του αγώνα γίνεται ως εξής: Τρία (3) λεπτά πριν το τέλος με ηχητικό σήμα δίνεται η εντολή σε όλους τους Αθλητές να βγάλουν τις αρματωσιές τους έξω από το νερό. Όλα τα ψάρια τα οποία συλλαμβάνονται στην διαδικασία εξόδου της αρματωσιάς καταγράφονται στο φύλλο του κάθε Αθλητή. Μετά το ηχητικό σήμα για την λήξη κανένα αλίευμα δεν καταγράφεται.
24.- Κατά την διάρκεια του αγώνα κάθε αθλητής χρησιμοποιεί ένα καλάμι, με μηχανισμό που φέρει αρματωσιά με ανώτερο αριθμό αγκιστριών τα τρία (3).
25.- Το ελάχιστο μήκος του καλαμιού ορίζεται στα 3,5 μέτρα και το μέγιστο μήκος στα 5 μέτρα.
26.- Το καλάμι πρέπει να έχει τουλάχιστον τρεις οδηγούς (δαχτυλίδια) στον κορμό του και ένα στην κορυφή του.
27.-Το καλάμι και ο μηχανισμός που χρησιμοποιούν οι αθλητές είναι της ελεύθερης επιλογής τους και ουδείς μπορεί να επιβάλλει το αντίθετο ούτε και κάτι τέτοιο να προβλεφθεί σε σύμβαση χορηγίας χωρίς την σύμφωνη γνώμη του αθλητή.
28.- Για τη σύλληψη και έξοδο του ψαριού από το νερό και την ρίψη δεν επιτρέπεται καμιά άλλη ενεργειακή πηγή εκτός της μυϊκής δύναμης του αθλητή και της ελαστικότητας του καλαμιού.
29.- Το γέμισμα του μηχανισμού, η αρματωσιά αλλά και το παράμαλλο μπορεί να είναι πετονιά ή και νήμα.
30.- Η επιλογή του υλικού της πετονιάς ή του νήματος είναι της ελεύθερης επιλογής του αθλητή.
31.- Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση σύρματος/μετάλλου για παράμαλλο.
32.- Μόνο μονά αγκίστρια οποιουδήποτε τύπου επιτρέπονται.
33.- Απαγορεύονται οι σαλαγκιές.
34.- Το ελάχιστο μέγεθος των αγκιστριών που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας αθλητής πρέπει να έχει απόσταση από την ακίδα έως τον κορμό 5 χιλιοστά και η μέτρηση γίνεται με τον ειδικό κύλινδρο σύμφωνα με τον Κανονισμό και την πιστοποίηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας FIPSm. Αθλητής που θα χρησιμοποιήσει αγκίστρια εκτός Κανονισμού αποβάλλεται από τον αγώνα.
35.- Οι αρματωσιές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον αγώνα πρέπει να έχουν έως τρία μονά αγκίστρια.
36.- Απαγορεύονται η συρόμενες αρματωσιές
37.- Τα εφεδρικά καλάμια απαγορεύεται να φέρουν αρματωσιά και η μύτη του εφεδρικού καλαμιού απαγορεύεται να είναι στραμμένη προς τη θάλασσα. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των εφεδρικών καλαμιών με μηχανισμό που μπορεί να έχει ανοιχτά ο αθλητής.
38.- Απαγορεύεται στους αθλητές να έχουν εντός της θάλασσας ταυτόχρονα περισσότερα από ένα καλάμι.
39.-Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αρματωσιών που μπορούν να έχουν οι αθλητές δολωμένες και έτοιμες προς χρήση, σε καμία περίπτωση όμως αυτές δεν μπορούν να είναι προσαρτημένες στα εφεδρικά τους καλάμια.
40.- Η αλιεία πραγματοποιείται έχοντας στην αρματωσιά το κατάλληλο μολύβι που θα τη συγκρατεί στον βυθό (πάτο) της θάλασσας.
41.- Απαγορεύεται η χρήση φελλού.
42.- Δεν υπάρχει περιορισμός στο είδος και την μορφή των βαριδιών που θα χρησιμοποιηθούν και απαγορεύονται μόνο τα βαρίδια μαλαγρωτές
43.- Ελάχιστο επιτρεπόμενο βάρος μολυβιού ορίζονται τα 50 γραμμάρια.
44.- Επιτρέπονται όλα τα νούμερα πετονιάς ή νήματος (για μάννα και παράμαλλα) και όλα τα είδη αγκιστριών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό.
45.- Δεν υπάρχει περιορισμός στο μήκος του παράμαλλου.
46.- Επιτρέπεται στα παράμαλλα η χρησιμοποίηση προσελκυστικών υλικών όπως π.χ. αστραφτερά κουταλάκια αστραφτερές πούλιες, έγχρωμες επιπλέουσες ή μη χάντρες (το μέγιστο μέγεθος της χάντρας είναι έως 15mm), έγχρωμα φτερά, φωσφορίζοντα υλικά, κ.λ.π.
47.- Σε κάθε αρματωσιά επιτρέπονται μέχρι τρεις (3) επιπλέουσες χάντρες περασμένες υποχρεωτικά στα παράμαλλα. Ολα τα προσελκυστικά που αναφέρονται στο άρθρο 72 απαγορεύονται να είναι τοποθετημένα πάνω στο αγκίστρι.
48.- Τα αγκίστρια σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δολώνονται με φυσικά δολώματα από τον ίδιο τον αθλητή.
49.- Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση τεχνητών δολωμάτων.
50.- Πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας ως προς την αντοχή της πετονιάς σε σχέση με τα χρησιμοποιούμενα βαρίδια και τις τεχνικές ρίψης.
51.- Αθλητές που αποδεδειγμένα δεν τηρούν τους κανόνες ασφαλείας μηδενίζονται και κατά συνέπεια αποβάλλονται από τον αγώνα.
52.- Οι σχετικοί κανόνες ασφαλείας αναλύονται στην συγκέντρωση αθλητών.
53.- Ουδείς αθλητής μπορεί να επικαλεστεί άγνοια των κανόνων ασφαλείας.
54.- Ο Επόπτης και τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα, είναι μόνοι αρμόδιοι να επιβλέπουν την πιστή τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
55.- Η ρίψη της αρματωσιάς στη θάλασσα γίνεται μόνο με τη βοήθεια του καλαμιού και τη μυϊκή δύναμη του αθλητή και πάντα μέσα στα νοητά σύνορα της ψαρεύτρας που του αναλογεί.
56.-Απαγορεύεται οι αθλητές να παρενοχλούν με οποιοδήποτε τρόπο τους διπλανούς τους συναθλητές.
57.- Αν η παρενόχληση συμβεί αποδεδειγμένα περισσότερες από δύο φορές ο αθλητής μηδενίζεται και κατά συνέπεια αποβάλλεται από τον αγώνα.
58.- Μετά την ρίψη της αρματωσιάς το καλάμι τοποθετείται υποχρεωτικά σε ειδική βάση στήριξης.
59.- Απαγορεύεται ο αθλητής να κρατάει το καλάμι στα χέρια του κατά τη διάρκεια του αγώνα.
60.- Επιτρέπεται να το κρατήσει όταν αποφασίσει
α. μαζεύει την αρματωσιά (σέρνει)
β. να τραβήξει την αρματωσιά του έξω
γ. για να αντικαταστήσει τα δολώματα
δ. γιατί έχει πιαστεί κάποιο ψάρι.
61.- Επιτρέπεται οι αθλητές που θα ρίξουν το καλάμι τους στο νερό να μαζεύουν (σέρνουν) την πετονιά στο μηχανισμό τους.
62.- Απαγορεύεται στους αθλητές το «κάρφωμα» του αλιεύματος.
63.-Το δόλωμα είναι μόνο φυσικό.
64.- Τα είδη των δολωμάτων και η ποσότητα τους για κάθε αγώνα καθορίζονται στην Προκήρυξη αγώνα και απόφαση της επιτροπής αγώνων του Σωματείου Ψαροκαταστάσεις Κύπρου.
65.- Απαγορεύεται η κατοχή και χρησιμοποίηση άλλου δολώματος από τον αθλητή ή των ιδίων αλλά σε διαφορετική ποσότητα εφ’ όσον αυτή είναι καθορισμένη. Η παράβαση του κανόνα αυτού οδηγεί στην ΑΜΕΣΗ αποβολή του αθλητή.
66.- Η χρήση ενισχυτικών υλικών έντονης οσμής απαγορεύεται. Η Επιτροπή Αγώνα έχει το δικαίωμα να πάρει, δείγματα των δολωμάτων από οποιονδήποτε αθλητή, αντικαθιστώντας τα με άλλα, οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα προς έλεγχο. Η απόδειξη τυχόν χρησιμοποίησης υλικών έντονης οσμής χρειάζεται ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής αγώνα.
67.- Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μαλάγρας, προ ή κατά την διάρκεια του αγώνα. Η παράβαση του κανόνα αυτού οδηγεί στον αποκλεισμό του αθλητή
68.- Η βάση στήριξης των καλαμιών πρέπει να τοποθετείται στη στεγνή ακτή τουλάχιστον τρία (3) μέτρα από την Θάλασσα και να είναι στημένη σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Η βάση στήριξης μπορεί να είναι και χαμηλωμένη.
69.- Το μάζεμα της πετονιάς είτε υπάρχει ψάρι είτε όχι, πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από τον αθλητή.
70.- Απαγορεύεται να μπει ο αθλητής στο νερό είτε για την πραγματοποίηση της βολής είτε για το μάζεμα του ψαριού.
71.- Η βολή επιτρέπεται από όλα τα μέρη (μπροστά ή πίσω, αριστερά ή δεξιά) του τμήματος της ακτής που αναλογεί στον αθλητή.
72.- Η βολή επιτρέπεται μόνο όταν ο χώρος μπροστά από τον αθλητή είναι ελεύθερος.
73.- Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ στους αθλητές να βρίσκονται στο χώρο συναθλητή τους κατά την διάρκεια του αγώνα.
74.- Τα δολώματα πρέπει να ριχθούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο τμήμα της θάλασσας που βρίσκεται μπροστά από την περιοχή που αναλογεί σε κάθε αθλητή.
75.- Βολές που παρενοχλούν τους υπόλοιπους αθλητές απαγορεύονται και η τήρηση του παρόντος άρθρου επαφίεται στο «ευ αγωνίζεσθε» και στην αθλητική συνείδηση κάθε αθλητή.
76.- Οι βολές με την τεχνική Pendulum απαγορεύονται.
77.- Σε ακραίες καιρικές συνθήκες επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται βαριά μολύβια ή μολύβια με άγκιστρα (άγκυρες) για να μην ξεσέρνει η πετονιά των αθλητών, η οποία μπορεί να παρενοχλήσει κάποιο συναθλητή τους.
78.- Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση απόχης η οποία γίνεται προσωπικά από τον αθλητή και μόνο για να βγάλει από το νερό το αγκιστρωμένο ψάρι.
79.- Απαγορεύεται αυστηρά η χρησιμοποίηση γάντζου από τον αθλητή για να βγάλει από το νερό το αγκιστρωμένο ψάρι.
80.- Επιτρέπεται ο αθλητής να ζητήσει τη βοήθεια του κριτή του για να βγάλει από το νερό το αγκιστρωμένο ψάρι.
81.- Ο εξοπλισμός του κάθε αθλητή εκτός από τα αλιευτικά του εργαλεία, πρέπει να περιλαμβάνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και τα εξής :
α) Ειδικό απαγκιστρωτή για την ασφαλή απαγκίστρωση του αλιεύματος.
β) Έναν κουβά για την ασφαλή διατήρηση ζώντων των ψαριών μέχρι την μέτρησή τους από τον κριτή ο οποίος θα είναι τοποθετημένος δίπλα από τον εξοπλισμό του Αθλητή..
γ) Έναν ευμεγέθη κουβά για την ασφαλή διατήρηση ζώντων των ψαριών μέχρι την ασφαλή απελευθέρωση τους ο οποίος θα είναι τοποθετημένος στο πίσω μέρος της Ψαρεύτρας.
δ) Χάρακας για την μέτρηση του μήκους των αλιευμάτων.
ε) Πετσετάκι

ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ – ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
82.- Όλοι οι αγώνες που διοργανώνει το Σωματείο Ψαροκαταστάσεις Κύπρου έχουν ως στόχο την ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ.
83.- Μετρήσιμα είναι ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ .
84.- Η διαδικασία καταμέτρησης και απελευθέρωσης των αλιευμάτων γίνεται ως εξής:
α) Κάθε αθλητής που θα συλλάβει αλίευμα το τοποθετεί προσεκτικά μέσα σε ανοιχτό κουβά, τον οποίο θα έχει τοποθετήσει κοντά στην θάλασσα, γεμάτο θαλασσινό νερό, το οποίο πρέπει να ανανεώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να έχει κατά το δυνατόν την θερμοκρασία της θάλασσας.
β) Στη συνέχεια ο αθλητής περιμένει τους κριτές του για να κάνουν την καταμέτρηση και καταγραφή του αλιεύματος.
γ) Οι κριτές καταμετρούν το αλίευμα ως προς το μήκος του και το καταγράφουν στο ειδικό έντυπο και στη συνέχεια το τοποθετούν στον δεύτερο κουβά που βρίσκεται στο πίσω μέρος της Ψαρεύτρας μέχρι την επιβεβαίωση και απελευθέρωση τους..
δ) Η διαδικασία καταμέτρησης γίνεται γρήγορα και πιάνοντας το αλίευμα με βρεγμένο πετσετάκι ή αφού πρώτα οι κριτές έχει βρέξει τα χέρια τους με το θαλασσινό νερό. Απαγορεύεται στους κριτές ή/και στον αθλητή να ακουμπήσουν το αλίευμα, αν δεν υπάρχει βρεγμένο πετσετάκι ή αν πρώτα δεν έχουν βρέξει τα χέρια τους, προς αποφυγή εγκαυμάτων και κακοποίησης του αλιεύματος.
ε) Ο αθλητής αμέσως μετά την καταμέτρηση και καταγραφή υπογράφει υποχρεωτικά το σχετικό έντυπο.
ζ) Στο τέλος, του αγώνα ο αθλητής υπογράφει τελικά το ειδικό έντυπο, αποδεχόμενος πλήρως την καταμέτρηση. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να υποβάλλει ένσταση η οποία και εκδικάζεται αμέσως από τον Επόπτη του αγώνα.
η) Απαγορεύεται οι αθλητές να μην παρουσιάζουν τα αλιεύματα τους στους κριτές.
85.- Η παραπάνω διαδικασία καταμέτρησης, καταγραφής και απελευθέρωσης των αλιευμάτων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και αθλητής που δεν θα την ακολουθήσει αποβάλλεται από τον αγώνα.
86.- Αν το αλίευμα είναι νεκρό τότε γίνετε έλεγχος από τους κριτές κατα πόσο έχει αλιευτή στον αγώνα.
87.- Αν ένα αλίευμα έχει στο στόμα του ή στο σώμα του διάφορα αγκίστρια από τον ίδιο αθλητή το ψάρι μετράει στην βαθμολογία.
88.- Αλιεύματα που είναι αγκιστρωμένα μόνο από το σώμα τους και όχι από το στόμα μετράνε στην βαθμολογία.
89.- Εάν ένα αλίευμα αγκιστρωθεί από το στόμα από έναν αθλητή και στην συνέχεια το ίδιο ψάρι αγκιστρωθεί από την αρματωσιά ενός άλλου αθλητή, τότε το ψάρι μετράει στην βαθμολογία του αθλητή που το έχει αγκιστρώσει από το στόμα. Αν ένα αλίευμα είναι αγκιστρωμένο από το στόμα
και από τους δύο αθλητές δεν καταμετράται σε κανέναν και απελευθερώνεται άμεσα στο φυσικό του περιβάλλον.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
90.- Κάθε εκατοστό μήκους του αλιεύματος άνω των 12+ εκατοστών λαμβάνει ένα βαθμό (1)
και κάθε ένα αλίευμα λαμβάνει δέκα ( 10) βαθμούς
91.- Ειδικά για τα αλιεύματα : μουγγρί, χέλι, βιόλα,σαλάχι, λούτσο, ζαργάνα, σμέρνα
και σαρδελοβελονίδα, κάθε εκατοστό λαμβάνει μισό ( ½) βαθμό.
*.- Τα μαλάκια δεν λαμβάνουν βαθμολογία και επιστρέφονται αμέσως στο φυσικό τους περιβάλλον.
92.- Κάθε ένα αλίευμα κάτω των 12- εκατοστών λαμβάνει ένα (1) βαθμό
Το άθροισμα των παραπάνω (α+β+γ) αποτελεί την βαθμολογία του αθλητή.

Παράδειγμα
Αθλητής Α
α) Έχει αλιεύσει 12 αλιεύματα 12+ Χ 10 βαθμούς έκαστο = 120 βαθμοί
β) Τα 12 αλιεύματα έχουν ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 182 εκατοστά = 182 βαθμοί
γ) Εχει αλιεύση 18 αλιεύματα 12- χ 1 βαθμό = 18 βαθμούς
Το άθροισμα α) + β) +γ) είναι 120 + 182 + 18 = 320 βαθμοί
Δεν καταμετρώνται τα μαλάκια και οι κάβουρες , τα οποία απελευθερώνονται ΑΜΕΣΑ στο φυσικό τους περιβάλλον. Αθλητής που δεν θα προβεί στην άμεση απελευθέρωση τους ακυρώνεται από τον αγώνα.

ΓΕΝΙΚΑ .
93.- Ο παρών Κανονισμός είναι εναρμονισμένος με τον αντίστοιχο Κανονισμό της FIPSm
94.- Για τυχόν ασάφειες του παρόντος Κανονισμού μόνο αρμόδιο είναι το Σωματείο Ψαροκαταστάσεις Κύπρου το οποίο κατά την διάρκεια του αγώνα εκπροσωπεί αυθεντικά μόνο ο Επόπτης που έχει οριστεί από το Σωματείο και ο οποίος αποφασίζει σχετικά χωρίς να χρειάζεται την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αγώνα.
95.- Ο παρών Κανονισμός αποτελείται από ενενήντα πέντε (95) άρθρα και δύο (2) αναπόσπαστες Προσαρτήσεις, άπαντα έχουν εγκριθεί στο σύνολο τους, από το Δ.Σ. του Σωματείου Ψαροκαταστάσεις Κύπρου , ισχύει δε από 31 Ιανουαρίου 2018 και εφεξής.

                          Για το Δ.Σ. του Σωματείου 
                          Ψαροκαταστάσεις Κύπρου 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              O ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
      Μιχάλης Μιχαηλίδης                            Χρίστος Κίτσιος

Χορηγοί